بانک ملی کارت به کارت

برای انجام هرگونه عملیات کارت به کارت بانک ملی ایران می توانید از لینک زیر اقدام نمائید

https://www.bmi.ir/Fa/BMIServicesShow.aspx?sid=252

 

, بانک ملی کارت به کارت بانک ملی کارت به کارت از طریق اینترنت , بانک ملي کارت به کارت  بانک ملی کارت به کارت ملت , بانک ملی کارت به کارت انتقال وجه  بانک ملی کارت به کارت دیگر  بانک ملی کارت به کارت بین بانکی , بانک ملی کارت به کارت درون بانکی – بانک ملی کارت به کارت دسته ای  بانک ملی کارت به کارت شتاب , بانک ملی انتقال کارت به کارت شتاب  انتقال وجه بانک ملی کارت به کارت شتاب , بانک ملی ایران کارت به کارت , بانك ملي انتقال كارت به كارت , اینترنت بانک ملی کارت به کارت , کارت به کارت آنلاین بانک ملی  آموزش کارت به کارت بانک ملی , پرداخت آنلاین کارت به کارت بانک ملی , کارت به کارت از بانک آینده به ملی – انتقال کارت به کارت آنلاین بانک ملی  آموزش کارت به کارت اینترنتی بانک ملی – انتقال کارت به کارت بانک ملی به سینا , کارت به کارت با بانک ملی  سایت بانک ملی برای کارت به کارت  کارت به کارت بانک ملی به ملت , کارت به کارت بانک ملی به صادرات , کارت به کارت بانک ملی به تجارت  کارت به کارت به بانک ملی – کارت به کارت بانک ملی به کشاورزی , پرداخت بانک ملی کارت به کارت , بانك ملي پرداخت كارت به كارت , پرداخت اینترنتی بانک ملی کارت به کارت  پرداخت اينترنتي بانك ملي كارت به كارت , پرداخت الکترونیکی بانک ملی کارت به .کارت – کارت به کارت پول بانک ملی  انتقال پول از بانک ملی کارت به کارت

بانک ملی کارت به کارت اینترنتی

کارت به کارت بانک ملی به پاسارگاد  کارت به کارت بانک ملی به پارسیان , واریز کارت به کارت پول بانک ملی , انتقال وجه از ملی کارت به کارت بانک تجارت , کارت به کارت از بانک ملی به تجارت , انتقال کارت به کارت از بانک ملی به تجارت , کارت به کارت توسط بانک ملی , کارت به کارت اینترنتی بانک ملی به تجارت , تقال کارت به کارت بانک ملی , سقف جابجایی کارت به کارت بانک ملی , جابجایی کارت به کارت بانک ملی – جابجایی کارت به کارت اینترنتی بانک ملی , جابجایی پول کارت به کارت بانک ملی – بانک ملی کارت به حساب , بانک ملی کارت به شماره حساب , حواله کارت به کارت بانک ملی , حداکثر مبلغ کارت به کارت بانک ملی انتقال حساب كارت به كارت بانك ملي , حداکثر کارت به کارت بانک ملی خدمات بانک ملی کارت به کارت , خدمات اینترنتی بانک ملی کارت به کارت  سقف کارت به کارت خودپرداز بانک ملی , خدمات کارت به کارت بانک ملی ایران , خدمات کارت به کارت شتابی بانک ملی – خدمات انتقال کارت به کارت بانک ملی  بانک ملی ایران خدمات اینترنتی کارت به کارت  کارت به کارت بانک ملی خودپرداز , بانک ملی انتقال کارت به کارت دیگر , انتقال وجه بانک ملی کارت به کارت دیگر , درگاه بانک ملی کارت به کار کارت به کارت در بانک ملی , انتقال از کارت بانک ملی به کارت دیگر اینترنتی , انتقال از کارت بانک ملی به کارت دیگر – انتقال وجه در بانک ملی کارت به کارت , کارت به کارت بانک ملی به رفاه , روش کارت به کارت بانک ملی , کارت به کارت از بانک ملی به رفاه – انتقال وجه از کارت بانک ملی به کارت بانک رفاه , انتقال وجه کارت به کارت بانک ملی به رفاه , راهنمای کارت به کارت بانک ملی , انتقال کارت به کارت بانک ملی به رفاه  رداخت کارت به کارت بانک ملی , روش کارت به کارت اینترنتی بانک ملی  کارت به کارت اینترنتی بانک رفاه به ملی , ژرداخت كارت به كارت بانك ملي

اینترنت بانک ملی

 1.  بانک ملی کارت به کارت ملی , انتقال پول از کارت بانک ملی به کارت بانک ملت , انتقال از کارت بانک ملی به کارت ملت , کارت به کارت بانک ملی به مسکن , كارت به كارت بانك ملي به ملت  انتقال وجه از کارت بانک ملی به کارت ملت  کارت به کارت از بانک ملی به ملت  انتقال کارت به کارت بانک ملی به ملت , کارت به کارت از بانک ملی به مسکن , کارت به کارت بانک ملی به اقتصاد نوین , نحوه کارت به کارت اینترنتی بانک ملی
 2.  کارت به کارت از بانک ملی به اقتصاد نوین  نتقال کارت به کارت بانک ملی , نحوه کارت به کارت بانک ملی , نرم افزار کارت به کارت بانک ملی , نتقال وجه کارت به کارت بانک ملی , کارت به کارت اینترنتی بانک ملی به اقتصاد نوین  نحوه انتقال کارت به کارت بانک ملی  بانک ملی واریز کارت به کارت , بانك ملي واريز كارت به كارت , بانک ملی وجه کارت به کارت  بانك ملي انتقال وجه كارت به كارت
 3.  انتقال وجه بانک ملی کارت به کارت اینترنتی , بانک ملی انتقال وجه كارت به كارت , انتقال وجه از بانک ملی کارت به کارت , انتقال وجه از بانک ملی به کارتهای دیگر  کارت به کارت بانک ملی به بانک های دیگر , هزینه کارت به کارت بانک ملی  کارت به کارت ملی به سایر بانک ها , کارت به کارت از ملی به سایر بانک ها , انتقال وجه از کارت بانک ملی به سایر کارت ها , کارت به کارت از بانک ملی به بانک های دیگر , هزینه انتقال کارت به کارت بانک ملی , همراه بانک ملی کارت به کارت  کارت به کارت با همراه بانک ملی , سامانه ی کارت به کارت با,

بانک ملی کارت به کارت انتقال وجه

 سایت بانک ملی کارت به کارت – سامانه بانک ملی کارت به کارت , سایت بانک ملی انتقال کارت به کارت , کارت به کارت بانک ملی سیبا , کارت به کارت بانک ملی سقف , کارت به کارت بانک ملی به سپه , کارت به کارت بانک ملی به سایر کارتها , سایت بانک ملی انتقال وجه کارت به کارت , بانك ملي كارت به كارت شتابي , بانک ملی انتقال کارت به کارت شتابی , بانک ملی ایران کارت به کارت شتابی – بانك ملي انتقال كارت به كارت شتابي , کارت به کارت بانک ملی به کارتهای شتاب , کارت به کارت اینترنتی بانک ملی شتاب , انتقال کارت ملی به کارت بانک صادرات  انتقال وجه از کارت بانک ملی به کارت صادرات , کارت به کارت از بانک ملی به صادرات , کارت به کارت اینترنتی بانک ملی به صادرات , صفحه کارت به کارت بانک ملی , انتقال وجه کارت به کارت بانک ملی به صادرات انتقال کارت به کارت از بانک ملی به صادرات , کارت به کارت ازبانک صادرات به بانک ملی – کارت به کارت بانک ملی از طریق اینترنتی , انتقال کارت به کارت بانک ملی از طریق اینترنت  کارت به کارت از طریق بانک ملی , انتقال کارت به کارت بانک ملی از طریق اینترنتی , كارت به كارت از طريق بانك ملي , طریقه کارت به کارت بانک ملی  انتقال کارت به کارت از طریق بانک ملی , طریقه کارت به کارت اینترنتی بانک ملی- پرداخت کارت به کارت از طریق بانک ملی , بانک ملی عملیات کارت به کارت  کارت به کارت عابر بانک ملی , انتقال وجه کارت به کارت عابر بانک ملی  انجام عملیات کارت به کارت بانک ملی , انتقال کارت به کارت عابر بانک ملی , عملیات انتقال کارت به کارت بانک ملی

سایت بانک ملی

 کارت به کارت بانک قوامین به ملی , کارت به کارت بانک ملی , انتقال کارت به کارت بانک ملی به کشاورزی , کارمزد کارت به کارت بانک ملی , کارت به , سایت بانک ملی , سایت بانک ملی برای انتقال وجه , سایت بانک ملی اینترنتی , سایت بانک ملی پرداخت قبوض , سايت بانک ملی , سایت بانک ملی شبا , سایت بانک ملی حج عمره , سایت بانک ملی ایران انتقال وجه , سایت بانک ملی خدمات اینترنتی , سایت بانک ملی سبا .
کارت کارت بانک ملی , انتقال وجه کارت به کارت بانک ملی به کشاورزی , انتقال کارت به کارت بانک ملی به سایر کارتها , انتقال کارت به کارت بانک ملی به کارت دیگر , انتقال وجه کارت به کارت بانک ملی , لینک کارت به کارت بانک ملی , لنتقال کارت به کارت بانک ملی

سایر عناوین این مطلب:

29 thoughts on “بانک ملی کارت به کارت

 1. قبلا من راحت میتوانستم راحت از کارتم بانک ملی انتقال بدم به کارت دیگر در بانک ملی. الان خیلی سخت شده و من نمیتوانم. و خارج از کشور زندگی میکنم امکان رفتن به بانک ندارم. در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

 2. سلام خسته نباشید..
  قبلا برا انتقال وجه خیلی بهتر بود.. با این سامانه فقط میشه از کارت خودت پول انتقال داد..قبلا با وارد کردن اطلاعات کارت فرد دیگری میشد به حساب شخصی خودمون پول واریز کنیم..خواهشا در این نرم افزار سامانه بام این امکان رو قرار دهید که با وارد کردن اطلاعات کارت دیگری به حساب خودمون پول واریز کنیم…..ممنون..

 3. بنظر من هدف از ایجاد سامانه بام ، اجبار مردم بیچاره به واریز ۱۰ هزار تومن پول جهت آبونمان یکساله پیامکشون هستش . وگرنه روش قبلیشون بسیار راحت و امن و انعطافشم بیشتر بود .
  من اینو به خودشونم گفتم . فقط خنده تحویلم دادن !

 4. چرا اینجوری شده؟من از حساب خودم نمیتونم به حساب دوستم پول واریز کنم
  بعد میگن دولت الکترونیک
  اصلا کارت به کارت میشه انجام داد؟کسی انجام داده؟

 5. من همیشه ازینجا پول انتقال میدادم.. الان یک ساعته دارم سایت بانک ملی رو زیرو رو میکنم نمیشه که نمیشه
  ممنون از سایت شما که موجب اطلاع رسانی می شوید

 6. سلام.اخه این چه سیستمیه خسته شدیم از کار کردن باهاش.لطفا سیستم قبلیو برگردونید یا هر دو سیستمو همزمان بذارید.یه کارت به کارت ساده ام دیگه نمیشه کرد

 7. واقعا اين سيستمي كه گذاشتين افتضاحه!!!كلا نميدونم چرا خوشتون مياد مردم به چالش بيفتن!!!اين سيستم فقط براي كارت خودم كاربرد داره و من وقتي ميخوام از كارت همسرم يا مادرم كار بانكي انجام بدم نميتونم.وافعا همه رو به مشكل انداختين.كه چي بشه نميدونم!!!

 8. این برنامه خیلی مسخرس هر گزینه ای که میزنم دوباره برمیگردم سر جای اول پول نمیشه انتقال داد فقط خوشتون میاد مردم و اذیت کنید

 9. متاسفانه برنامه نویس اصلا اطلاع درستی از چارت کلی سایت نداشته چرا که مثلا در خود سایت انتقال به کارت ملی امکان پذیر بپد پلی الان نیست و خطلاهای دیگه..

 10. با سلام
  قبلا تو سایت بانک ملی امکان انتقال وجه به بانک های دیگر به صورت کارت به کارت فعال بود و میشد به راحتی این کار رو انجام داد ولی متاسفانه این امکان حذف شده و ترجیح می دم که مانده موجودیم تو این بانک صفر باشه چون پشتیبانی و امکان بانکداری الکترونیکی اینجا در کار نیست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *