شعب بانک پاسارگاد

شعب بانک پاسارگاد در تهران،شعب بانک پاسارگاد در کرج شعب بانک پاسارگاد روی نقشه،شعب بانک پاسارگاد اصفهان – شعب بانك پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد در مشهد،شعب بانك پاسارگاد در تهران شعب بانک پاسارگاد در شیراز- شعب بانک پاسارگاد شعب بانک پاسارگاد شیراز.

 

کد شعبه نام شعبه آدرس تلفن
۱۰۰۱ بلوار سجاد مشهد مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بهار – کدپستی ۹۱۹۷۹۱۱۱۱۱ ۰۰۹۸-۵۱-۳۷۶۷۷۷۱۲-۴
۱۰۰۲ خیابان احمد آباد مشهد مشهد – خیابان احمد آباد – حد فاصل خیابان پرستار و عارف – شماره ۴۶ – کدپستی ۹۱۷۶۶۹۸۳۸۱ ۰۰۹۸-۵۱-۳۸۴۴۶۲۳۹-۴۲
۱۰۰۳ خیابان خسروی مشهد مشهد – خیابان خسروی – حدفاصل خیابان های امام خمینی(ره) و آزادی – کدپستی ۹۱۳۳۸۱۴۷۹۸ ۰۰۹۸-۵۱-۳۲۲۳۹۱۰۱-۳
۱۰۰۴ چهارراه آزادشهر مشهد مشهد – چهارراه آزادشهر – تقاطع خیابان های امامت و معلم – کدپستی ۹۱۸۸۷۹۵۶۱۳ ۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۶۶۰۰۲-۳
۱۰۰۵ آبفای مشهد مشهد – خیابان فلسطین – حدفاصل خیابان های ۲۶ و ۲۸ – ساختمان شرکت آب و فاضلاب ۰۰۹۸-۵۱-۳۷۶۵۹۸۶۳-۵
۱۰۰۶ میدان هاشمیه مشهد مشهد – بلوار هاشمیه – جنب کوی هاشمیه ۲۶ – کدپستی ۹۱۷۸۶۹۹۶۸۵ ۰۰۹۸-۵۱-۳۸۸۴۰۸۱۱-۴
۱۰۰۷ بلوار قرنی مشهد مشهد – بلوار قرنی – حدفاصل خیابان های قرنی ۲۳ و ۲۵ ۰۰۹۸-۵۱-۳۷۱۲۲۴۸۰-۶
۱۰۰۸ بلوار مصلی مشهد مشهد- بلوار مصلی – حدفاصل مصلی ۱۰ و ۱۲ – کدپستی ۹۱۵۳۶۱۴۶۳۷ ۰۰۹۸-۵۱-۳۳۶۹۰۳۸۲
۱۰۰۹ کوهسنگی مشهد مشهد – خیابان کوهسنگی – بین کوهسنگی ۱۵ و ۱۷ – کدپستی ۹۱۷۶۷۱۱۱۱۱ ۰۰۹۸-۵۱-۳۸۴۹۴۴۶۷
۱۰۱۰ خیابان دانشگاه مشهد مشهد – خیابان دانشگاه – جنب دانشگاه ۱۷ – کدپستی ۹۱۳۸۸۵۴۴۴۴ ۰۰۹۸-۵۱-۳۸۴۶۸۸۰۱-۲
۱۰۱۱ خیابان شیرازی مشهد مشهد – خیابان آیت اله شیرازی – حدفاصل چهارراه شهدا تا حرم مطهر رضوی – کدپستی ۹۱۳۴۷۳۷۹۴۴ ۰۰۹۸-۵۱-۳۲۲۸۱۳۴۰-۳
۱۱۰۱ بجنورد بجنورد – خیابان طالقانی غربی – بالاتر از چهارراه زایشگاه – کدپستی ۹۴۱۴۹۹۵۶۱۹ ۰۰۹۸-۵۸-۳۲۲۴۷۳۸۱-۴
۱۲۰۱ بیرجند بیرجند – خیابان طالقانی – جنب خیابان طالقانی ۴ – کدپستی ۹۷۱۳۹۸۳۵۳۸ ۰۰۹۸-۵۶-۳۲۲۳۴۳۸۱-۴
۱۳۰۱ خیابان سعادت آباد اصفهان اصفهان – خیابان سعادت آباد – بین میدان آزادی و چهارراه صدوق – کدپستی ۸۱۶۳۹۳۳۴۴۹ ۰۰۹۸-۳۱-۳۶۶۲۹۳۴۳-۷
۱۳۰۲ اصفهان اصفهان – خیابان فردوسی – جنب خیابان سید علی خان – کدپستی ۸۱۴۴۹۵۷۵۱۵ ۰۰۹۸-۰۳۱-۳۲۲۰۹۰۵۲-۴
۱۳۰۳ خیابان توحید اصفهان اصفهان – خیابان توحید – جنب بن بست آذین – کدپستی ۸۱۷۳۸۴۶۳۱۵ ۰۰۹۸-۰۳۱-۳۶۲۸۰۰۲۸
۱۳۰۴ کاشان کاشان – خیابان شهید رجایی – مجاور خیابان میرعماد – کدپستی ۸۷۱۳۷۵۳۹۵۴ ۰۰۹۸-۳۱-۵۵۴۶۹۵۲۱-۶
۱۳۰۵ حکیم نظامی اصفهان اصفهان – خیابان حکیم نظامی – چهارراه حکیم نظامی – کدپستی ۸۱۷۵۶۷۹۵۵۳ ۰۰۹۸-۳۱-۳۶۲۸۸۵۹۷-۸
۱۳۰۶ بزرگمهر اصفهان اصفهان – میدان بزرگمهر – خیابان بزرگمهر – کدپستی ۸۱۵۸۸۳۳۱۱۳ ۰۰۹۸-۳۱-۳۲۶۵۷۰۷۴-۳۲۶۶۰۴۷۳
۱۳۰۷ خیابان شمس آبادی اصفهان اصفهان – خیابان شمس آبادی – حد فاصل خیابان های عباس آباد و مطهری – کد پستی ۸۱۳۳۶۱۳۴۳۱ ۰۰۹۸-۳۱-۳۲۲۳۳۱۴۱-۲
۱۳۰۸ شهرضا شهرضا – خیابان ولیعصر – میدان شهید یوسفیان – کدپستی ۸۶۱۳۷۵۶۹۶۱ ۰۰۹۸-۳۱-۵۳۲۴۴۸۰۲-۵
۱۳۰۹ خیابان میر اصفهان اصفهان – خیابان میر – چهارراه آب ۲۵۰ – کدپستی ۸۱۶۴۷۹۷۵۹۱ ۰۰۹۸-۳۱-۳۶۶۲۲۶۳۰-۳۶۶۱۴۶۷۸
۱۳۱۰ شاهین شهر اصفهان اصفهان – شاهین شهر – خیابان فردوسی – جنب فرعی ۳ غربی – کدپستی ۸۳۱۴۸۹۴۸۸۱ ۰۰۹۸-۳۱-۴۵۲۷۹۷۲۱-۴
۱۳۱۱ میدان احمد آباد اصفهان اصفهان – میدان احمد آباد – کد پستی ۸۱۵۵۹۹۷۳۵۵ ۰۰۹۸-۳۱-۳۲۲۵۵۰۱۷-۸
۱۳۱۲ نجف آباد اصفهان – نجف آباد – خیابان شریعتی – جنب درمانگاه جابر ابن عبداله – کدپستی ۸۵۱۹۷۴۸۶۳۱ ۰۰۹۸-۳۱-۴۲۶۴۴۰۴۱-۵
۱۴۰۱ شیراز شیراز – خیابان قصرالدشت – مقابل کانون وکلای دادگستری – کدپستی ۷۱۸۳۸۹۴۳۷۷ ۰۰۹۸-۷۱-۳۶۲۶۸۱۴۲-۱۴
۱۴۰۲ شهر جدید لار لارستان – ۱۲ متری – بین فرمانداری و اداره برق – کدپستی ۷۴۳۱۷۳۷۷۶۵ ۰۰۹۸-۷۱-۵۲۲۴۷۰۰۱-۲
۱۴۰۳ کریمخان زند شیراز شیراز – خیابان کریمخان زند – روبروی بیمارستان فقیهی – کدپستی ۷۱۳۴۷۷۷۹۸۸ ۰۰۹۸-۷۱-۳۲۳۴۹۱۹۱-۵
۱۴۰۴ معالی آباد شیراز شیراز – خیابان معالی آباد – بلوار دکتر علی شریعتی – ساختمان پاسارگاد – کدپستی ۷۱۸۷۷۵۳۵۷۷ ۰۰۹۸-۷۱-۳۶۳۶۱۸۲۶-۳۱
۱۴۰۵ جهرم جهرم – چهارراه پارکینگ – خ۲۲ بهمن – کدپستی ۷۴۱۳۶۴۳۶۱۴ ۰۰۹۸-۰۷۱-۵۴۲۳۰۷۴۱-۵
۱۴۰۶ پاسداران شیراز شیراز – بلوار پاسداران – ساختمان میلاد – کد پستی ۷۱۸۴۹۹۶۱۷۴ ۰۰۹۸-۷۱-۳۸۴۳۶۱۱۱-۴
۱۴۰۷ قصرالدشت شیراز شیراز – چهارراه ملاصدرا – نبش کوی ۲۴ – کدپستی ۷۱۳۴۶۱۷۹۴۷ ۰۰۹۸-۷۱-۳۲۳۴۰۵۰۷
۱۴۰۸ مدرس لار لار – شهر قدیم لار – خیابان مدرس جنوبی – کدپستی ۷۴۳۱۹۳۹۱۷۴ ۰۰۹۸-۷۱-۵۲۳۴۵۰۶۲-۴
۱۴۰۹ خیابان عفیف آباد شیراز شیراز – خیابان عفیف آباد – جنب کوی هفتم – کدپستی ۷۱۸۳۷۵۴۷۱۵ ۰۰۹۸-۷۱-۳۶۲۸۰۹۰۱-۴
۱۴۱۰ مجتمع خلیج فارس شیراز شیراز – بلوار دکتر حسابی – مجتمع تجاری خلیج فارس شیراز – طبقه همکف – کدپستی ۷۱۹۸۸۱۱۹۹۵ ۰۰۹۸-۷۱-۳۶۶۶۵۰۷۲-۸۰
۱۵۰۱ خیابان گلسار رشت رشت – خیابان گلسار – جنب میدان باستانی شعار – کدپستی ۴۱۶۳۷۶۳۴۷۴ ۰۰۹۸-۱۳-۳۳۱۱۴۴۳۵-۷
۱۵۰۲ رشت رشت – خیابان طالقانی – مقابل بلوار معلم – کدپستی ۴۱۴۳۷۰۵۴۴۵۱ ۰۰۹۸-۱۳-۳۳۲۴۳۲۳۴-۳۳۲۲۴۶۴۷
۱۵۰۳ لاهیجان لاهیجان – بلوار امام رضا (ع)- جنب میدان خزر – کدپستی ۴۴۱۴۸۶۴۸۵۹ ۰۰۹۸-۱۳-۴۲۳۴۴۰۹۱-۸
۱۵۰۴ استاد مطهری رشت رشت – خیابان مطهری – جنب پاساژ امیر – کدپستی ۴۱۳۳۹۷۳۹۸۹ ۰۰۹۸-۱۳-۳۳۲۶۱۳۵۸-۶۲
۱۵۰۵ بندر انزلی بندرانزلی – خیابان شهید مطهری – بالاتر از میدان امام خمینی(ره) – کدپستی ۴۳۱۳۶۴۶۱۹۴ ۰۰۹۸-۱۳-۴۴۵۵۲۵۵۶-۹
۱۵۰۶ لنگرود لنگرود – خیابان امام خمینی(ره) – جنب میدان پرستار – کدپستی ۴۴۷۱۶۶۹۳۶۸ ۰۰۹۸-۱۳-۴۲۵۲۵۲۸۶-۴۲۵۲۵۱۹۶
۱۶۰۱ ولی عصر تبریز تبریز – خیابان ولیعصر – فلکه شریعتی – کدپستی ۵۱۵۷۶۸۳۳۳۱ ۰۰۹۸-۴۱-۳۳۳۳۳۶۳۱-۲
۱۶۰۲ تبریز تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – چهارراه آبرسان – کدپستی ۵۱۵۶۹۱۳۱۹۶ ۰۰۹۸-۴۱-۳۳۳۷۷۵۷۲-۴
۱۶۰۳ میدان ساعت تبریز تبریز – خیابان ارتش جنوبی – مقابل شهرداری – کدپستی ۵۱۳۷۶۵۳۷۷۸ ۰۰۹۸-۴۱-۳۵۵۷۱۴۸۱-۴
۱۶۰۴ مراغه مراغه – خیابان خواجه نصیر – مقابل اداره پست – کدپستی ۵۵۱۳۹۴۳۱۳۱ ۰۰۹۸-۴۱-۳۷۲۵۵۵۹۰-۳
۱۶۰۵ رشدیه تبریز تبریز- شهرک رشدیه – ابتدای بلوار کوهسار – کدپستی ۵۱۵۵۹۱۶۵۷۱ ۰۰۹۸-۴۱-۳۶۶۷۰۹۰۱-۶
۱۶۰۶ شهریار تبریز تبریز – فلکه بزرگ ولیعصر – مخابرات شرقی – کدپستی ۵۱۵۷۹۳۵۵۳۱ ۰۰۹۸-۴۱-۳۳۳۳۰۱۳۲
۱۶۰۷ مسجد کبود تبریز تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – مقابل مجتمع تجاری ابریشم – کدپستی ۵۱۳۷۶۷۵۶۱۸ ۰۰۹۸-۴۱-۳۵۵۴۹۷۴۳-۵
۱۶۰۸ شریعتی تبریز تبریز – خیابان شریعتی جنوبی – حد فاصل خیابان های امام خمینی(ره) و ۱۷ شهریور
کدپستی ۵۱۳۷۹۷۵۸۴۶
۰۰۹۸-۴۱-۳۵۵۷۴۳۸۵
۱۶۰۹ ۱۷ شهریور تبریز تبریز – خیابان ۱۷ شهریور – نرسیده به تقاطع خیابان طالقانی – پلاک ۲۲ – کدپستی ۵۱۳۸۸۶۴۷۹۹ ۰۰۹۸-۴۱-۳۵۵۳۵۷۷۶
۱۶۱۰ شمس تبریز تبریز – خیابان شمس تبریزی – ایستگاه بالا حمام – کدپستی ۵۱۴۵۶۱۵۱۴۳ ۰۰۹۸-۴۱-۳۲۳۵۳۸۴۰
۱۶۱۱ مرند مرند – خیابان امام خمینی(ره) – حد فاصل چهارراه سردار ملی و المهدی – کدپستی ۵۴۱۶۶۵۴۳۶۹ ۰۰۹۸-۴۱-۴۲۲۶۱۳۰۷-۹
۱۷۰۱ ساری ساری – خیابان آیت اله کاشانی ( قارن ) – کدپستی ۴۸۱۸۶۳۸۶۹۱ ۰۰۹۸-۱۱-۳۳۳۰۰۶۵۰-۳
۱۷۰۲ خیابان امام خمینی آمل آمل – خیابان هراز – جنب کام مرکزی – کدپستی ۴۶۱۶۸۱۴۸۶۱ ۰۰۹۸-۱۱-۴۴۲۷۳۸۴۰-۵۰
۱۷۰۳ بابل بابل – خیابان مدرس – تقاطع خیابان ۱۷ شهریور – کدپستی ۴۷۱۳۷۷۶۳۹۹ ۰۰۹۸-۱۱-۳۲۲۰۰۷۰۲-۶
۱۷۰۴ تنکابن خیابان امام خمینی(ره) – جنب بیمارستان شهید رجائی – کدپستی ۴۶۸۱۹۸۹۹۳۸ ۰۰۹۸-۱۱-۵۴۲۲۴۸۴۶
۱۷۰۵ چالوس چالوس – خیابان ۱۷ شهریور – نرسیده به میدان معلم – کدپستی ۴۶۶۱۹۴۴۶۵۶ ۰۰۹۸-۱۱-۵۲۲۱۸۹۳۱-۵
۱۷۰۶ سلمانشهر سلمانشهر – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع الماس قو – کدپستی ۴۶۷۱۷۱۷۸۳۸ ۰۰۹۸-۱۱-۵۴۶۳۱۳۹۱
۱۷۰۷ خیابان جمهوری تنکابن تنکابن – خیابان جمهوری – جنب فرمانداری – نبش کوچه پورسعید – کدپستی ۴۶۸۱۶۱۳۱۱۳ ۰۰۹۸-۱۱-۵۴۲۲۴۶۵۰
۱۷۰۸ نور نور – خیابان امام خمینی(ره) – مقابل هلال احمر – کدپستی ۴۶۴۱۹۳۷۵۹۸ ۰۰۹۸-۱۱-۴۴۵۱۱۵۳۱-۴
۱۷۰۹ ۱۷ شهریور آمل آمل- میدان ۱۷ شهریور – کدپستی ۴۶۱۵۷۶۸۵۷۹ ۰۰۹۸-۱۱-۴۴۲۵۴۲۷۸
۱۸۰۱ بندر عباس بندرعباس – چهارراه سازمان – بلوار ایت اله صدر – کدپستی ۷۹۱۳۹۶۴۶۱۱ ۰۰۹۸-۷۶-۳۲۲۳۵۳۴۴-۵
۱۸۰۲ گلشهر بندرعباس بندرعباس – گلشهر – چهارراه دانشگاه – کدپستی ۷۹۱۵۳۱۹۹۳۸ ۰۰۹۸-۷۶-۳۳۶۱۷۰۲۳-۴
۱۹۰۱ ارومیه ارومیه – خیابان خیام – نبش فلکه خیام – نبش کوی ۶۷ – کدپستی ۵۷۱۳۶۹۹۳۴۱ ۰۰۹۸-۴۴-۳۲۲۵۲۵۱۱-۴
۱۹۰۲ خوی خوی – خیابان انقلاب – کدپستی ۵۸۱۳۸۷۳۳۳۱ ۰۰۹۸-۴۴-۳۶۴۵۷۹۴۱-۴
۲۰۰۱ کرمان کرمان – خیابان شهید رجایی – مقابل کتابخانه ملی – کدپستی ۷۶۱۹۸۱۴۸۱۶ ۰۰۹۸-۳۴-۳۲۲۳۲۵۶۳-۴
۲۰۰۲ رفسنجان رفسنجان – بلوار طالقانی – حدفاصل خیابان های ۱۷ شهریور و امیرکبیر – کدپستی ۷۷۱۷۶۸۳۶۷۵ ۰۰۹۸-۳۴-۳۴۲۶۸۰۰۲-۴
۲۰۰۳ بلوار جمهوری کرمان کرمان – بلوار جمهوری – روبروی بلوار حمزه – کدپستی ۷۶۱۸۶۳۵۶۹۹ ۰۰۹۸-۳۴-۳۲۴۳۷۰۱۱-۲
۲۰۰۴ سیرجان سیرجان – خیابان شریعتی – حد فاصل خیابان های انقلاب و سعدی – کدپستی ۷۸۱۳۶۴۵۱۳۵ ۰۰۹۸-۳۴-۴۲۲۳۱۱۴۶-۸
۲۱۰۱ زاهدان زاهدان – خیابان شهیدبهشتی – بین چهارراه مصطفی خمینی و بهشتی ۱۹ – کدپستی ۹۸۱۳۷۶۳۶۹۷ ۰۰۹۸-۵۴-۳۳۲۱۴۸۵۲-۴
۲۲۰۱ قزوین قزوین – بلوار مدرس – چهارراه فلسطین – پلاک ۱۵ – کدپستی ۳۴۱۳۹۸۸۴۸۸ ۰۰۹۸-۲۸-۳۳۳۶۶۱۸۱-۴
۲۲۰۲ شهید بابایی قزوین قزوین – خیابان شهید سرلشگر بابائی – جنب کوچه ۱۴ جدید – کدپستی ۳۴۱۵۷۱۴۶۹۱ ۰۰۹۸-۲۸-۳۳۳۶۲۱۹۲-۶
۲۳۰۱ زنجان زنجان – خیابان سعدی وسط – جنب کوی طهماسبی – کدپستی ۴۵۱۳۶۱۵۶۵۷ ۰۰۹۸-۲۴-۳۳۳۳۵۹۳۳-۴
۲۴۰۱ سنندج سنندج – خیابان آبیدر – کدپستی ۶۶۱۸۶۳۶۵۴۷ ۰۰۹۸-۸۷-۳۳۲۳۷۵۱۸
۲۵۰۱ ایلام ایلام – خیابان ۲۴ متری اشرفی اصفهانی – جنب کوی امید – کدپستی ۶۹۳۱۸۵۳۹۴۹ ۰۰۹۸-۸۴-۳۳۳۶۸۷۷۳-۹
۲۶۰۱ همدان همدان – خیابان بوعلی – بین دانشگاه و آرامگاه – پلاک ۴۱۲ – کدپستی ۶۵۱۵۶۹۴۷۴۵ ۰۰۹۸-۸۱-۳۸۲۷۹۰۵۶-۷
۲۶۰۲ مهدیه همدان همدان – خیابان مهدیه – مقابل کانون بسیج – کدپستی ۶۵۱۷۷۳۸۷۱۷ ۰۰۹۸-۸۱-۳۸۲۷۸۵۰۱
۲۷۰۱ کرمانشاه کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – نرسیده به چهارراه ارشاد – کدپستی ۶۷۱۵۶۱۹۱۳۵ ۰۰۹۸-۸۳-۳۸۲۵۸۰۰۴-۸
۲۸۰۱ یاسوج یاسوج – خیابان شهید چمران – چهارراه چمران – کدپستی ۷۵۹۱۷۷۵۷۵۳ ۰۰۹۸-۷۴-۳۳۲۳۲۱۵۶-۸
۲۹۰۱ بوشهر بوشهر – خیابان امام خمینی(ره) – جنب کوی بوستان ۲۵ – کدپستی ۷۵۱۴۷۶۸۷۳۴ ۰۰۹۸-۷۷-۳۳۳۴۲۹۰۶-۱۱
۳۰۰۱ یزد یزد – خیابان آیت اله کاشانی – تقاطع خیابان حافظ – کدپستی ۸۹۱۵۶۱۶۵۶۹ ۰۰۹۸-۳۵-۳۶۲۸۲۹۴۱-۷
۳۰۰۲ ستاره یزد یزد – میدان آزادی – مجتمع تجاری ستاره یزد – کدپستی ۸۹۱۳۸۱۳۷۷۸ ۰۰۹۸-۳۵-۳۶۲۷۷۲۰۲-۹
۳۱۰۱ اهواز اهواز – کیانپارس – فلکه سوم – خیابان شهید چمران – کدپستی ۶۱۵۵۹۱۳۱۱۱ ۰۰۹۸-۶۱-۳۳۳۷۹۰۵۳-۷
۳۱۰۲ دزفول دزفول – خیابان آفرینش – جنب شریعتی – کدپستی ۶۴۶۱۷۸۶۳۱۶ ۰۰۹۸-۶۱-۴۲۲۷۳۰۴۱
۳۱۰۳ آبادان آبادان – خیابان امام خمینی(ره) – جنب خیابان شهید محمد منتظری – کدپستی ۶۳۱۶۸۱۴۴۹۸ ۰۰۹۸-۶۱-۵۳۲۴۳۳۴۰-۴۲
۳۱۰۴ زیتون کارمندی اهواز اهواز – خیابان اصلی زیتون – جنب خیابان عباسی – کدپستی ۶۱۶۳۸۴۶۳۴۱ ۰۰۹۸-۶۱-۳۴۴۵۶۷۴۵-۶
۳۱۰۵ بندر ماهشهر بندر ماهشهر – منطقه صنعتی ماهشهر – خیابان صنایع – کد پستی ۶۳۵۱۷۴۶۵۳۱ ۰۰۹۸-۶۱-۵۲۳۴۵۴۰۰-۴۰۲
۳۱۰۶ طالقانی اهواز اهواز – خیابان طالقانی – حد فاصل خیابان های فردوسی و حافظ – کدپستی ۶۱۹۳۸۸۵۴۶۱ ۰۰۹۸-۶۱-۳۲۲۳۲۲۰۵-۹
۳۱۰۷ امانیه اهواز اهواز – امانیه – خیابان انقلاب – حدفاصل خیابان های دز و سقراط – کدپستی ۶۱۳۳۸۶۴۳۳۵ ۰۰۹۸-۶۱-۳۳۳۳۴۷۱۱-۲
۳۱۰۸ بهبهان بهبهان – خیابان عدالت – مجتمع تجاری آریاگان – کدپستی ۶۳۶۱۹۱۳۷۹۶ ۰۰۹۸-۶۱-۵۲۷۳۴۳۱۲-۵
۳۱۰۹ شوشتر شوشتر- میدان ۱۷ شهریور – خیابان شریعتی غربی – جنب پاساژ استقلال – کدپستی ۶۴۵۱۶۸۳۹۵۷ ۰۰۹۸-۶۱-۳۶۲۱۴۱۷۷-۸
۳۱۱۰ گلستان اهواز اهواز- کوی گلستان – جنب خیابان بهمن – کدپستی ۶۱۳۶۸۳۵۶۸۵ ۰۰۹۸-۶۱-۳۳۷۵۴۱۲۳-۶
۳۱۱۱ انقلاب اهواز اهواز – خیابان انقلاب – حدفاصل قصر شیرین و لشکر – کدپستی ۶۱۵۳۶۹۳۵۸۱ ۰۰۹۸-۶۱-۳۳۷۹۲۲۴۰
۳۱۱۲ کوی ملت اهواز اهواز – کوی ملت – خیابان اقبال – جنب کوی هشتم – کدپستی ۶۱۶۴۷۳۵۴۶۱ ۰۰۹۸-۶۱-۳۴۴۶۴۱۱۶-۷
۳۲۰۱ قم قم – بلوار امین – حدفاصل کوچه های ۸ و ۱۰ – کدپستی ۳۷۱۶۶۳۷۳۱۱ ۰۰۹۸-۲۵-۳۲۹۰۸۶۵۸-۹
۳۲۰۲ میدان جهاد قم قم – میدان جهاد قم – خیابان ۱۹ دی – کد پستی ۳۷۱۳۶۵۳۵۷۶ ۰۰۹۸-۲۵-۳۷۷۱۷۶۰۰-۲
۳۳۰۱ اراک اراک – میدان هفت تیر – کدپستی ۳۸۱۳۶۵۷۶۱۶ ۰۰۹۸-۸۶-۳۲۲۱۴۶۶۱-۲
۳۳۰۲ ساوه ساوه – بلوار استاد مطهری – جنب خیابان مطهری ۷ – کدپستی ۳۹۱۴۶۷۳۵۶۱ ۰۰۹۸-۸۶-۴۲۲۱۹۸۸۶-۷
۳۳۰۳ میدان شهدای اراک اراک – میدان شهدا – کدپستی ۳۸۱۳۷۹۵۷۳۵ ۰۰۹۸-۸۶-۳۲۲۱۴۶۶۳
۳۴۰۱ سمنان سمنان – بلوار قائم – مقابل خیابان نصیری – کدپستی ۳۵۱۹۶۱۹۳۳۳ ۰۰۹۸-۲۳-۳۳۳۴۸۴۵۰-۶
۳۴۰۲ شاهرود شاهرود – خیابان ۲۲ بهمن – جنب کوی شهید رادمنش – شماره ۱۹۵ – کدپستی ۳۶۱۶۶۱۷۴۸۵ ۰۰۹۸-۲۳-۳۲۲۴۳۷۸۶-۹۲
۳۵۰۱ گرگان گرگان – خیابان ولیعصر – بین عدالت ۲۲ و ۲۴ – کدپستی ۴۹۱۶۶۱۳۷۶۹ ۰۰۹۸-۱۷-۳۲۳۶۶۶۰۱-۴
۳۵۰۲ گنبد کاووس گنبد کاووس – خیابان امام خمینی جنوبی – مجاور چهارراه گلشن – کدپستی ۴۹۷۱۹۵۶۳۶۱ ۰۰۹۸-۱۷-۳۳۲۳۲۶۷۷-۳۳۲۳۲۶۴۴
۳۶۰۱ اردبیل اردبیل – خیابان امام خمینی(ره) – کدپستی ۵۶۱۳۶۱۳۱۶۸ ۰۰۹۸-۴۵-۳۳۲۶۰۸۸۰-۳
۳۶۰۲ حافظ اردبیل اردبیل – خیابان حافظ – مقابل مجتمع آموزشی سما – کدپستی ۵۶۱۵۷۳۶۵۵۷ ۰۰۹۸-۴۵-۳۳۷۱۶۷۴۴
۳۷۰۱ خرم آباد خرم آباد – خیابان علوی – جنب کوی موسوی – کدپستی ۶۸۱۴۶۷۳۷۹۷ ۰۰۹۸-۶۶-۳۳۳۳۱۵۵۰-۴
۳۷۰۲ بروجرد بروجرد – خیابان آیت اله کاشانی – کدپستی ۶۹۱۳۶۳۶۷۶۸ ۰۰۹۸-۶۶-۴۲۶۱۶۸۴۱-۶
۳۸۰۱ شهرکرد شهرکرد – بلوار حافظ شمالی – جنب خیابان پرستار – کدپستی ۸۸۱۶۷۵۵۸۹۵ ۰۰۹۸-۳۸-۳۲۲۴۴۴۸۲-۳
۳۹۰۱ جهانشهر کرج کرج – بلوار جمهوری اسلامی – جنب کوچه مینا – کدپستی ۳۱۴۴۹۴۳۱۶۱ ۰۰۹۸-۲۶-۳۴۴۷۷۹۴۹
۳۹۰۲ میدان مادر کرج کرج – نرسیده به میدان مادر – بلوار دانش آموز – کدپستی ۳۱۳۳۶۱۴۵۹۳ ۰۰۹۸-۲۶-۳۲۷۰۰۰۰۲-۵
۳۹۰۳ رجایی شهر کرج کرج – بلوار جمهوری – بین خیابان چهارم و پنجم غربی – پلاک ۱۲۸ – کدپستی ۳۱۴۶۹۳۵۹۶۹ ۰۰۹۸-۲۶-۳۴۴۷۸۵۵۴
۳۹۰۴ کرج کرج – خیابان شهید بهشتی – حدفاصل میدان شهدا و چهارراه طالقانی – کدپستی ۳۱۵۳۶۱۵۱۱۳ ۰۰۹۸-۲۶-۳۲۲۳۷۸۳۴-۴۰
۳۹۰۵ شهریار شهریار – خیابان ولیعصر – میدان امام خمینی(ره) – پلاک ۱۳۰ – کدپستی ۳۳۵۱۶۱۹۴۴۴ ۰۰۹۸-۲۱-۶۵۲۶۸۹۷۴-۶
۳۹۰۶ عظیمیه کرج عظیمیه کرج – بلوار شریعتی – روبروی پارک ایران زمین – کدپستی ۳۱۵۵۶۸۶۸۸۵ ۰۰۹۸-۲۶-۳۲۵۴۳۹۹۱-۷
۳۹۰۷ مهر شهر کرج مهر شهر کرج – بلوار ارم – مقابل مجتمع تجاری آتلانتیک – کدپستی ۱۳۲۲۰۱۵۴۰۲ ۰۰۹۸-۲۶-۳۳۳۲۸۰۳۰
۳۹۰۸ گلشهر کرج کرج – ۴۵ متری گلشهر – مقابل بلوار شهید محمدی ۰۰۹۸-۲۶-۳۴۶۷۹۴۸۹-۹۲
۳۹۰۹ فردیس کرج فردیس کرج – فلکه اول – بلوار شهدا – پلاک ۱ – کدپستی ۳۱۷۵۷۳۸۵۸۱ ۰۰۹۸-۲۶-۳۶۶۶۴۰۷۶-۹
۳۹۱۰ آزادی رجائی شهر رجائی شهرکرج – خیابان آزادی شمالی – جنب نهم غربی – پلاک ۱ – کدپستی ۳۱۴۸۹۶۷۱۹۳ ۰۰۹۸-۲۶-۳۴۲۰۶۵۱۱
۴۰۰۱ کیش کیش – مرکز تجاری کیش – واحد ۱۶و۱۷ – کدپستی ۷۹۴۱۸۹۵۳۴۷ ۰۰۹۸-۷۶-۴۴۴۵۲۵۳۱-۸
۴۰۰۲ قشم قشم – بلوار ولیعصر – جنب کوی ادیب – کدپستی ۷۹۵۱۹۷۶۳۴۴ ۰۰۹۸-۷۶-۳۵۲۲۲۹۸۳-۴

 

شعب بانک پاسارگاد استان البرز،شعب بانك پاسارگاد اصفهان،شعب بانک پاسارگاد ارومیه،شعب بانک پاسارگاد استان قزوین شعب بانک پاسارگاد استان اصفهان،شعب بانک پاسارگاد استان تهران،شعب بانک پاسارگاد ارزی،شعب بانک پاسارگاد ،شعب بانک پاسارگاد اهواز شعب بانک پاسارگاد آذربایجان شرقی شعبه بانک پاسارگاد آذربایجان شرقی،شعب بانک پاسارگاد در آذربایجان غربی،شعبه بانک پاسارگاد جنت آباد جنوبی شعب بانک پاسارگاد در سعادت آباد،آدرس شعب بانک پاسارگاد،آدرس شعب بانک پاسارگاد در تهران،آدرس شعب بانک پاسارگاد در اصفهان آدرس شعب بانک پاسارگاد در مشهد،آدرس شعب بانک پاسارگاد تهران،شعب بانک پاسارگاد بندرعباس.

شعب بانک پاسارگاد بابل،شعبه بانک پاسارگاد بلوار فردوس،شعب بانک پاسارگاد در استان بوشهر،شعب بانک پاسارگاد پاسداران،شعبه بانک پاسارگاد پیروزی شعبه بانک پاسارگاد پاسداران،شعب بانک پاسارگاد تهران،شعب بانک پاسارگاد تبریز،شعب بانك پاسارگاد تهران،شعبه بانک پاسارگاد تهران،شعبات بانك پاسارگاد تهران،شعبات بانک پاسارگاد تهران شعبه بانک پاسارگاد تبریز،شعبه بانک پاسارگاد تهرانپارس شعبه بانک پاسارگاد تجریش شعب بانک پاسارگاد در تبریز،شعب بانک پاسارگاد جنوب تهران،شعب بانک پاسارگاد در جنوب تهران.

شعب جدید بانک پاسارگاد،جستجوی شعب بانک پاسارگاد،شعبه بانک پاسارگاد در جردن،شعب بانک پاسارگاد چیذر،شعبه بانک پاسارگاد حکیمیه،کد شعبه بانک پاسارگاد حکیمیه،شعب بانک پاسارگاد در هفت حوض،شعبه بانک پاسارگاد در تربت حیدریه،شعب در حال افتتاح بانک پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد خیابان ولیعصر،شعب بانک پاسارگاد خراسان رضوی،شعب بانک پاسارگاد خوزستان شعب بانک پاسارگاد خرم آباد،شعب بانک پاسارگاد در خارج از کشور،شعب بانک پاسارگاد در خراسان رضوی شعب بانک پاسارگاد در خوزستان شعب بانک پاسارگاد سید خندان،بانک پاسارگاد شعب خارج از کشور،شعب بانک پاسارگاد در خارج کشور شعب بانك پاسارگاد در اصفهان شعب بانک پاسارگاد در شرق تهران،شعب بانک پاسارگاد در اهواز،شعب بانک پاسارگاد در رشت،شعب بانک پاسارگاد در قم،شعب بانک پاسارگاد رشت شعب بانک پاسارگاد رودهن،شعب بانک پاسارگاد رباط کریم شعبه بانک پاسارگاد رشت،شعبه بانک پاسارگاد رودهن،شعب بانک پاسارگاد در رباط کریم،شعب بانك پاسارگاد در رشت،شعبه مرکزی بانک پاسارگاد رشت،شعب بانک پاسارگاد زنجان،شعب بانک پاسارگاد در زاهدان شعب بانک پاسارگاد در زنجان.

شعب بانک پاسارگاد ساری،شعبه بانک پاسارگاد در سنندج،شعبه بانک پاسارگاد سبزوار،شعبه بانک پاسارگاد سمنان شعبه بانک پاسارگاد سقز،ساعت شعب بانک پاسارگاد،ساعت کاری شعب بانک پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد شهرری،شعب بانک پاسارگاد شرق تهران،شعب بانک پاسارگاد شهریار شعب بانك پاسارگاد شيراز،شعب بانك پاسارگاد در شيراز،لیست شعب بانک پاسارگاد شیراز،شعب بانک پاسارگاد در شهرک غرب،شعب بانک پاسارگاد صادقیه،شعب بانک پاسارگاد دارای صندوق امانات شعب صندوق امانات بانک پاسارگاد،کد شعبه بانک پاسارگاد صادقیه،کد شعبه بانک پاسارگاد طالقانی،شعبه بانک پاسارگاد در عسلویه کد شعبه بانک پاسارگاد عظیمیه.

عکس شعب بانک پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد غرب تهران،شعب بانک پاسارگاد در غرب تهران،شعبات بانک پاسارگاد در غرب تهران،شعبه بانک پاسارگاد  آباد غرب،شعبه بانک پاسارگاد فردوسی شعب بانک پاسارگاد در فردیس کرج،کد شعبه بانک پاسارگاد فردوسی،شعب بانک پاسارگاد استان فارس،شعب بانک پاسارگاد در فارس شعبه بانک پاسارگاد در فردیس،شعب بانک پاسارگاد قم،شعب بانک پاسارگاد قزوین،شعبه بانک پاسارگاد قم،شعب بانک پاسارگاد در قزوین،شعبه های بانک پاسارگاد قزوین شعبه بانک پاسارگاد در قم.

شعبات بانک پاسارگاد در قم،شعبه بانک پاسارگاد در قشم،شعب بانک پاسارگاد کرج،شعب بانک پاسارگاد کرمانشاه،شعب بانک پاسارگاد کرمان،شعبه بانک پاسارگاد کرج شعبه بانک پاسارگاد کیش،شعبه بانک پاسارگاد کرمانشاه،شعب بانک پاسارگاد در کرمانشاه،آدرس شعب بانک پاسارگاد کرج،شعب بانک پاسارگاد در کرمان،شعب بانک پاسارگاد گرگان شعب بانک پاسارگاد گیلان،شعب بانک پاسارگاد در گیلان،شعب بانک پاسارگاد در گلستان،شعب بانک پاسارگاد در استان گیلان،لیست شعب بانک پاسارگاد،لیست شعب بانک پاسارگاد در تهران لیست شعب بانک پاسارگاد تهران،لیست شعب بانک پاسارگاد اصفهان،لیست شعب بانک پاسارگاد مشهد لیست شعب کشیک بانک پاسارگاد لیست شعب ارزی بانک پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد در لرستان،لیست شعب بانک پاسارگاد در اصفهان،شعب بانک پاسارگاد مشهد،شعب بانک پاسارگاد مازندران.

 • شعب بانک پاسارگاد منطقه ۱۲
 • شعب بانک پاسارگاد منطقه ۱۰
 • شعب بانك پاسارگاد مشهدشعبات
 • بانک پاسارگاد مشهد
 • شعبه بانک پاسارگاد مشهد
 • شعبه بانک پاسارگاد میدان ولیعصر
 • شعبه بانک پاسارگاد مرزداران
 • شعبه بانک پاسارگاد مراغه
 • شعب بانک پاسارگاد نارمک
 • شعب بانک پاسارگاد در ایام نوروز
 • نشانی شعب بانک پاسارگاد تهران
 • نقشه شعب بانک پاسارگاد
 • نشانی شعب بانک پاسارگاد

شعب نوروزی بانک پاسارگاد،شعب کشیک بانک پاسارگاد در ایام نوروز،شعب منتخب بانک پاسارگاد در ایام نوروز،شعبه بانک پاسارگاد نیشابور،شعب بانک پاسارگاد ولنجک شعب بانک پاسارگاد ورامین،شعب بانک پاسارگاد ونک،شعبه بانک پاسارگاد ولیعصر،شعبه بانک پاسارگاد ونک،آدرس و تلفن شعب بانك پاسارگاد،شعب بانک پاسارگاد در ورامین،شعبه بانک پاسارگاد میدان ونک آدرس و تلفن شعب بانک پاسارگادشعب بانک پاسارگاد همدان،شعب بانک پاسارگاد هفت تیر،شعب های بانک پاسارگاد در تهران شعبه بانک پاسارگاد در هشتگرد،شعب بانک پاسارگاد یزد،شعب بانک پاسارگاد در یزد،شعبه مرکزی بانک پاسارگاد یزد شعبه بانک پاسارگاد در یزد کد شعبه بانک پاسارگاد یوسف آباد،شعب بانک پاسارگاد در استان یزد.

 

سایر عناوین این مطلب:

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *