عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم (۶)


بخش اعتبارات بانک مرکزی فعالیت ها و اقدامات بسیاری از قبیل انتشار و فروش اوراق مشارکت، تدوين دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين خانه اولي، مديريت و کنترل نرخ سود بازار بين بانکي و نیز تعميق معاملات بازار بين بانکي را در بازه زمانی نيمه دوم سال۱۳۹۴ الي دي‌ماه سال ۱۳۹۵ اجرا و پیاده سازی کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ادامه گزارش های ایام دهه فجر، امروز به فعالیت ها و اقدامات بخش اعتبارات بانک مرکزی  پرداخته می شود.


•    انتشار و فروش اوراق مشارکت

۱-    از ابتداي بهمن ماه سال۱۳۹۴ توسط دولت به ميزان ۳۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر شده‌‌است که از آن ميزان، بالغ بر ۸٫۷۶۶ ميليارد ريال به فروش رسيده است.
۲-    بابت طرح‌هاي شهرداري هاي تهران ، مشهد ،اصفهان و تبريز جمعاً بالغ بر ۲۶ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر شد که  از آن ميزان بالغ بر ۱۵٫۶۵۱ ميليارد ريال  از آن به فروش رسيد.
۳-    به ميزان ۲۳هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت نافروش مانده دولت (از ابتداي سال ۱۳۹۴)، مجدداً عرضه و به پيمانکاران طلبکار از دولت واگذار شد.
۴-    به ميزان ۵۰  هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت دولت انتشار يافت و کلاً به فروش رسيد.

•    انتشار اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام)
طي دوره مورد گزارش جمعاً ۲۶۹٫۵۰۰ ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري(عام) منتشر شد که بالغ بر ۱۳۶٫۶۹۰ ميليارد از آن به فروش رسيد.

•    اعلام سود قطعي اوراق مشارکت سررسيد شده
۱-    سود قطعي اوراق مشارکت انتشار يافته توسط شهرداري‌هاي قم و قزوين در سال ۱۳۸۸ محاسبه و اعلام شد. سود قطعي اوراق مشارکت شهرداري قم به ميزان ۲۳٫۵ درصد (۳٫۵ درصد مازاد سالانه) و شهرداري قزوين به ميزان ۲۰٫۳ درصد (۰٫۳ مازاد سالانه) اعلام شد.
۲-    سود قطعي اوراق مشارکت انتشار يافته توسط شرکت نفت و گاز پارس در سال ۱۳۸۹ به ميزان ۶٫۹۷ درصد ساليانه مازاد بر سود علي‌الحساب پرداختي، محاسبه و اعلام شد.

•    انتشار و فروش اوراق مرابحه
۱- از سوي وزارت جهاد کشاورزي به ميزان ۳۳ هزارميلياردريال اوراق مرابحه با موضوع خريد محصولات استراتژيک کشاورزي انتشار يافت که ۲۹٫۶۰۰ ميلياردريال از آن توسط بانک‌هاي مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوين، کارآفرين، پست بانک،‌ سينا و خاورميانه خريداري شد. 
۲- از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ميزان ۴۰ هزارميلياردريال اوراق مرابحه با موضوع تامين مالي براي خريد دارو با هدف بازپرداخت بدهي‌هاي بيمه سلامت با عامليت بانک رفاه کارگران انتشار يافت. ۲۰هزار ميلياردريال از اين اوراق با نرخ ۲۰ درصد جهت واگذاري به شرکت‌هاي تامين سرمايه انتشار يافت که ۱۹ هزارميلياردريال از آن به فروش رسيد. ۲۰ هزارميلياردريال ديگر نيز با نرخ ۱۶ درصد جهت واگذاري به طلبکاران بيمه سلامت انتشار يافت که واگذاري آن ادامه دارد.

•    تدوين دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
در راستاي رسالت شبکه بانکي کشور برای تامين مالي نظام اقتصادي کشور و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري‏‏-مدظله العالي‏‏- در ابتداي سال مبني بر ضرورت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي صنايع کوچک و متوسط و ارتقاء توان رقابت‌پذيري آن‌ها، دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط برای تسهيل تامين مالي اينگونه واحدها توسط اين بانک تدوين و طي نامه شماره ۲۷۵۷۷‏‏.۹۵ مورخ ۱‏‏.۲‏‏.۱۳۹۵ به شبکه بانکي کشور برای اجرا ابلاغ شد.

•    مستثني شدن بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات
در راستاي اجراي کامل سياست‌هاي دولت محترم براي خروج غيرتورمي از رکود، هيأت محترم وزيران طي مصوبه شماره ۱۸۵۴۹‏‏.ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۹‏‏.۲‏‏.۱۳۹۵ بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي را از شمول تصويب نامه شماره ۲۱۱۸۴۹‏‏.ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶‏‏.۱۲‏‏.۱۳۸۶، بندهاي (۳) و (۴) جزء (ج) تصميم نامه شماره ۸۴۵۷۰٫ مورخ ۲۶‏‏.۷‏‏.۱۳۹۳ و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات، مستثني کرد که مراتب طي نامه شماره ۵۳۲۲۸‏‏.۹۵ مورخ ۲۱‏‏.۲‏‏.۱۳۹۵ به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. 
شايان ذکر است بر اساس آخرين آمار و اطلاعات، از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا ۲۶ دی ماه بالغ بر ۱۴۰٫۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بيش از ۲۰٫۳ هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که از اين تعداد، بخشی از سوي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به بانک ها معرفی شده و بخشی نيز بصورت مستقيم توسط بانک‌ها پرداخت شده است. همچنین برآورد مي‌شود اين رقم تا پايان سال به ۱۶۰ هزار ميليارد ريال افزایش یابد.

•    تعيين سقف اعتباري دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا
به درخواست وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مورد تمديد مستثني شدن دو شرکت ايران‌خودرو و سايپا از محدوديت‌هاي ذي‌نفع واحد موضوع در يکهزار و دويست و بيستمين جلسه مورخ ۸‏‏.۴‏‏.۱۳۹۵ شوراي پول و اعتبار مطرح و شورا با حفظ سقف تسهيلات استفاده شده و تعهدات فعلي شرکت‌هاي ايران‌خودرو و سايپا نزد بانک ها موافقت کرد.

•    اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين خانه اولي از محل صندوق پس انداز مسکن يکم بر روي يک پلاک ثبتي
وفق مصوبه۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ شوراي پول و اعتبار اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از  ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ ميليون ريال به:
   ۱٫۶۰۰ ميليون ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر ۸۰۰ ميليون‌ريال) 
   ۱٫۲۰۰ ميليون ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي۲۰۰ هزار نفر جمعيت (هريک از زوجين حداکثر ۶۰۰ ميليون‌ريال) 
   ۸۰۰ ميليون ريال در ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر ۴۰۰ ميليون‌ريال) 
و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد. 
تبصره: اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن‌مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.

•    اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن
وفق مصوبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ شوراي پول و اعتبار اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن(حساب سپرده سرمايه‌گذاري ممتاز)از ۵۰۰،۶۰۰و۴۰۰ميليون ريال به :
۱٫۰۰۰ ميليون ريال در تهران(هريک از زوجين حداکثر ۵۰۰ميليون ريال)
۸۰۰ ميليون ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰هزار نفر(هريک از زوجين حداکثر ۴۰۰ميليون ريال)
۶۰۰ ميليون ريال ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر ۳۰۰ ميليون ريال)
افزايش يافت.

•    رعايت سقف‌ فردي تسهيلات دوران مشارکت مدني ساخت مسکن
به موجب تصميمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ شوراي پول و اعتبار مقرر شد:«تسهيلات دوران مشارکت مدني ساخت مسکن صرفاً محدود به حداکثر ۸۰ درصد کل سرمايه‌گذاري در طرح (بدون احتساب قيمت زمين) است، ضمن اينکه اعطاي تسهيلات غيرمشارکتي نيز مي‌بايد براساس مقررات و ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي مورد اقدام قرار شود.»

•    بهره برداري از سامانه معامله گري الکترونيکي بازار بين بانکي ريالي
بهره برداري از فاز اول سامانه معامله گري الکترونيکي بازار بين بانکي ريالي در تير ماه سال ۱۳۹۵ صورت گرفت.


•    مديريت و کنترل نرخ سود بازار بين بانکي
در ادامه کنترل نرخ سود موزون بازار بين بانکي از سال ۱۳۹۴ نرخ سود از ۲۷ درصد در شهريور ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۱۸٫۵ درصد در پايان سال ۱۳۹۴ و هم اکنون نرخ در دامنه ۱۷ – ۱۸٫۵ درصد تثبيت شده است.

•    تعميق معاملات بازار بين بانکي
با گسترش و تعميق معاملات بازار بين بانکي، تمايل بانکها به تامين مالي کوتاه مدت از بازار بين بانکي افزايش يافته است.

•    اعطاي تسهيلات بابت احياي بافت هاي فرسوده شهري
ابلاغ اعطاي تسهيلات احياي بافتهاي فرسوده شهري در سال ۱۳۹۵ به ميزان ۳۰۰ هزار واحد مسکوني، با سقف‌هاي فردي ۵۰۰ ميليون ريال در کلان شهرها، ۴۰۰ ميليون ريال شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ ميليون ريال براي ساير شهرها, همچنين اعطاي تسهيلات وديعه اسکان موقت ساکنين در بافت فرسوده به ميزان ۲۰۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ميليون ريال (براي کلان شهرها، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر و ساير شهرها)، با اولويت تامين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد و زوجهاي جوان
عملکرد از ابتداي طرح تا پايان مهرماه سال جاري بالغ بر ۲۸،۶۰۰ ميليارد ريال بوده است.

•    اعطاي تسهيلات بابت مسکن روستايي
    ابلاغ تسهيلات مسکن روستايي به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکوني و با سقف فردي ۲۰۰ ميليون ريال
    عملکرد از ابتداي طرح تا پايان مهرماه سالجاري بالغ بر ۸۸٫۸۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

•    تسري طرح اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن به بانک‌هاي تجاري
به منظور ايجاد رونق در بخش مسکن و حمايت از متقاضيان استفاده از تسهيلات مسکن، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۱۹ با تسري طرح اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن بانک مسکن به بانک هاي تجاري، مشروط به تاييد طرح ارائه شده از سوي بانک عامل از حيث عملياتي بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف آن ودر چارچوب سقفي که توسط بانک مرکزي تعيين مي شود موافقت کرد. براين اساس موضوع به بانکهاي تجاري ابلاغ شد.

 

اخبار مرتبط :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *