انتقال وجه بانک صادرات

…انتقال وجه بانک صادرات انتقال وجه از بانک صادرات به سپه سرویس انتقال وجه بانک صادرات ، سامانه انتقال وجه بانك صادرات – انتقال وجه بانک صادرات شتابی – انتقال وجه بانک صادرات شتاب – انتقال وجه شتابي بانك صادرات , انتقال وجه شتابی اینترنتی بانک صادرات. انتقال وجه بانک صادرات از طریق اینترنت انتقال وجه کارت شتاب بانک صادرات ، سامانه انتقال وجه شتابی بانک صادرات – انتقال وجه کارت به کارت شتابی بانک صادرات ، شماره انتقال وجه بانک صادرات – انتقال وجه شتابی بانک صادرات ایران – انتقال وجه شتابی از بانک صادرات – انتقال وجه بانک صادرات به صادرات انتقال وجه از بانک صادرات به صورت اینترنتی انتقال وجه از بانک صادرات به صادرات – انتقال…

بانک صادرات ايران

…    استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۳ – بانک صادرات ایران گنجینه سپهر ، بانك صادرات ايران گنجينه سپهر – بانک صادرات ایران امور سهام – بانک صادرات ایران وب سایت ، سامانه بانک صادرات ایران – بانک صادرات ایران شبا – بانک صادرات ایران شعب – بانک صادرات ایران شماره شبا – بانک صادرات شرکت ایران کیش – بانک صادرات ایران صورتحساب بانک صادرات صادرات ایران ، بانک صادرات ایران سپرده طلا – طرح برکت بانک صادرات ایران عابر بانک صادرات ایران مدیرعامل بانک صادرات ایران – مجمع عمومی بانک صادرات ایران ، عضویت حقیقی بانک صادرات ایران – بانک صادرات ایران شعبه ابوذر غفاری – بانک صادرات ایران فارس ، بانک صادرات ایران شعبه فارابی بانک صادرات

بانک صادرات شبا

…برای دریافت شماره شبا بانک صادرات از لینک زیر استفاده کنید http://www.bsi.ir/Pages/sheba.aspx       بانک صادرات شبا بانک صادرات شبا شماره کارت – بانک صادرات شباء سایت بانک صادرات شبا – بانک صادرات ایران شبا بانک صادرات تبدیل شبا بانک توسعه صادرات شبا بانك صادرات كد شبا , بانک صادرات درخواست شبا بانك صادرات حساب شبا – بانك صادرات ايران شباشبا بانک صادرات از روی شماره کارت – شماره شبا بانک صادرات ایران , دریافت شبا بانک صادرات از طریق شماره کارت محاسبه شبا بانک صادرات ایران , دریافت شبا بانک صادرات شماره شبا بانک صادرات از روی شماره حساب دریافت شماره شبا بانک صادرات از شماره کارت . شبا از بانک صادرات بانک صادرات تبدیل…

بانک تجارت شبا

…برای دریافت شبا ی بانک تجارت می توانید از لینک زیر اقدام نمائید http://www.tejaratbank.ir/web_directory/1835-دریافت-شبا.html       بانک تجارت شبای حساب بانک تجارت شبا چیست ، بانک تجارت شبانه روزی ، بانک تجارت شبا شماره کارت – بانک تجارت شبا حساب ، سایت بانک تجارت شبا ، بانک تجارت کد شبا ، بانک تجارت محاسبه شبا ، بانك تجارت دريافت شبا بانک کشاورزی اینترنتی شبا – انتقال وجه بانک تجارت شبا ، بانك تجارت اينترنتي شبا , شبا بانک تجارت از شماره کارت ، اخذ شبا بانک تجارت ، ایجاد شبا بانک تجارت انتقال شبا بانک تجارت – بانک تجارت تبدیل به شبا بانک تجارت تبدیل حساب به شبا تبدیل شماره حساب بانک تجارت به شبا. بانک تجارت شبا

بانک صادرات موجودی

…اعلام موجودی بانک صادرات+سپهر بانک صادرات موجودی اینترنتی موجودی حساب بانک صادرات سپهر   سایت بانک صادرات دریافت موجودی ، سایت بانک صادرات موجودی حساب سامانه موجودی بانک صادرات موجودی سپهر بانک صادرات – بانک صادرات مانده کارت شتابی – اعلام موجودی بانک صادرات با شماره حساب – شماره موجودی بانک صادرات ، اعلام موجودی بانک صادرات از طریق اینترنت – اعلام موجودی بانک صادرات از طریق تلفن ، دریافت موجودی بانک صادرات از طریق اینترنت اعلام موجودی بانک صادرات از طریق شماره حساب – موجودی حساب بانک صادرات از طریق تلفن، اعلام موجودی بانک صادرات از طریق موبایل – دریافت موجودی بانک صادرات از طریق موبایل اعلام موجودی بانک صادرات از طریق شماره کارت , بانک صادرات موجودی کارت…

پرداخت قبوض بانک صادرات

صادرات پرداخت قبض برق . بانک صادرات پرداخت قبض پرداخت قبوض با بانک صادرات – سایت بانک صادرات برای پرداخت قبوض – شماره بانک صادرات برای پرداخت قبوض – پرداخت قبوض با تلفن بانک صادرات پرداخت اینترنتی قبوض با بانک صادرات ، پرداخت قبوض به صورت اینترنتی بانک صادرات بانک صادرات پرداخت قبض بیمه – پرداخت قبض بانک صادرات-بانک صادرات ایران پرداخت قبض برق – درگاه بانک صادرات پرداخت قبض برق پیگیری پرداخت قبوض بانک صادرات – پرداخت قبوض بانک صادرات پیام نور شماره تلفن بانک صادرات پرداخت قبوض – پرداخت قبوض توسط بانک صادرات، شماره تلفن بانک صادرات برای پرداخت قبوض – پرداخت اینترنتی قبوض توسط بانک صادرات سایت بانک صادرات جهت پرداخت قبوض خدمات پرداخت قبوض بانک صادرات

بانک اقتصاد نوین شبا

…برای دریافت شبا از بانک اقتصاد نوین به لینک زیر مراجعه کنید : http://www.enbank.ir/iban/newiban.aspx     بانک اقتصاد نوین دریافت شبا – دريافت شبا بانك اقتصاد نوين , شباي بانک اقتصاد نوين – محاسبه شبای بانک اقتصاد نوین ، محاسبه شبا بانك اقتصاد نوين – شناسه شبا بانك اقتصاد نوين – کد شبای بانک اقتصاد نوین ،شماره شبا بانک اقتصاد نوین از روی شماره کارت دريافت كد شبا بانك اقتصاد نوين – شماره شبا در بانک اقتصاد نوین – دریافت شناسه شبا بانک اقتصاد نوین . بانک اقتصاد نوین شماره شبا ، طریقه گرفتن شماره شبا بانک اقتصاد نوین بانک اقتصاد نوین کد شبا – محاسبه کد شبا بانک اقتصاد نوین،گرفتن کد شبا بانک اقتصاد نوین. دریافت و محاسبه…

بانک پاسارگاد شبا

…برای دریافت شبا بانک پاسارگاد از لینک زیر استفاده کنید http://bpi.ir/sheba   بانک پاسارگاد شبا, شبا,بانک پاسارگاد تبدیل شبا,بانک پاسارگاد شناسه شبا,بانک پاسارگاد حساب شبا,بانك پاسارگاد دريافت شبا,بانك پاسارگاد كد شبا,شباي بانک پاسارگاد,شماره شبا بانک پاسارگاد از روی شماره کارت,شماره شبا بانک پاسارگاد از شماره کارت,شماره شبا بانک پاسارگاد از طریق شماره کارت,شبا از بانک پاسارگاد,بانک پاسارگاد تبدیل شبا به شماره حساب,بانک سپه تبدیل شبا به شماره حساب,تبدیل شماره کارت بانک پاسارگاد به شبا,تبديل شماره حساب بانك پاسارگاد به شبا. شماره شبا بانک پاسارگاد با شماره کارت,دریافت شماره شبا بانک پاسارگاد با شماره کارت,بانک پاسارگاد تولید شبا,بانک سپه تبدیل شبا,بانک سپه تولید شبا,بانك سپه حساب شبا,بانک سپه حساب شبا,بانک پاسارگاد شماره حساب شبا,بانک پاسارگاد دریافت شبا,بانک سپه دریافت شبا,بانك…

بانک پارسیان شبا

…برای دریافت شبا ی بانک پارسیان می توانید از لینک زیر استفاده نمائید http://www.parsian-bank.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=36d41eeb-971e-4c46-a61a-23ae31cfc910       بانک پارسیان شبا ، بانک پارسیان شماره شبا ، سایت بانک پارسیان شبا – بانک پارسیان تبدیل شبا بانک پارسیان حساب شبا ، شباي بانك پارسيان شباي بانک پارسيان ، شبا بانک پارسیان شماره کارت ، سایت بانک پارسیان شماره شبا ، شماره شبا بانک پارسیان از شماره کارت ، شماره شبا بانک پارسیان از روی شماره کارت ، شماره شبا بانک پارسیان از طریق شماره کارت – ایجاد شبا بانک پارسیان تبدیل شماره حساب بانک پارسیان به شبا تبدیل شماره کارت بانک پارسیان به شبا ، تبديل شماره حساب بانك پارسيان به شبا ، دریافت شماره شبا بانک پارسیان با شماره

خدمات اینترنتی بانک صادرات

…برای ورود به سایت بانک صادرات از لینک زیر اقدام نمایید https://www.bsi.ir/Pages/Default.aspx       بانک صادرات اینترنتی – بانک صادرات اینترنتی انتقال وجه – بانک صادرات اینترنتی کارت به کارت بانك صادرات اينترنتي بانک اینترنتی صادرات ایران – بانک صادرات اينترنتي بانک صادرات پرداخت اینترنتی – بانک صادرات پرداخت اینترنتی قبوض بانک صادرات خدمات اینترنتی – بانک صادرات صورتحساب اینترنتی، بانک صادرات انتقال اینترنتی – بانک صادرات ایران اینترنت – بانک صادرات پرداخت اینترنتی اقساط ، پرداخت اینترنتی قبوض بانک صادرات بانك صادرات پرداخت اينترنتي – بانك صادرات پرداخت اينترنتي قبوض بانک صادرات ایران پرداخت اینترنتی قبوض – ثبت نام اینترنتی بانک صادرات بانک صادرات حساب اینترنتی ، صورتحساب اینترنتی بانک صادرات . بانک صادرات مانده حساب اینترنتی…

سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (تجربیات و سوالات آزمون)

…به جدول شماره ۳ مندرج در صفحات ۶۱-۴۸ مشخص و در این محل درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستی و کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ۲۷-در ردیف های ۳۰ و ۳۱ :داوطلب باید آدرس کامل محل سکونت و کد پستی ده رقمی خود را درج نماید. ۲۸ -در ردیف های ۳۲ و ۳۳ :داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید. ۲۹-در ردیف ۳۴ :داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید. زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون – کارت شرکت در آزمون…

سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (تجربیات و سوالات آزمون)

…به جدول شماره ۳ مندرج در صفحات ۶۱-۴۸ مشخص و در این محل درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستی و کدپستی دقیق خود را که یک عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ۲۷-در ردیف های ۳۰ و ۳۱ :داوطلب باید آدرس کامل محل سکونت و کد پستی ده رقمی خود را درج نماید. ۲۸ -در ردیف های ۳۲ و ۳۳ :داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید. ۲۹-در ردیف ۳۴ :داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الکترونیکی خود را درج نماید. زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون – کارت شرکت در آزمون…

استخدام آموزش و پرورش ۹۵ (تجربیات و زمان اعلام نتایج)

…تمام سوالات در مورد شرایط سنی و مواردی که به حداکثر سن اضافه میشود در بخش شرایط عمومی استخدام و قسمت موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد ذکر شده است. ۲-رشته های تحصیلی مورد نیاز در دفترچه راهنما جدول فهرست شغل محل های وزارت آموزش و پرورش و در انتهای هر مجموعه شغل یک ردیف وجود دارد که رشته های تحصیلی مجاز به شرکت در آزمون قید شده است. ۳-مواد آزمون عمومی که برای تمام رشته ها یکسان میباشد و مواد آزمون تخصصی به تفکیک نام خوشه و شغل در جدول شماره ۱ نوشته شده است. ۴-تمامی سوالات در مورد شرایط بومی بودن در بخش امتیازات و سهمیه های قانونی ذکر شده…

استاندارهای امنیتی درUSSDرعایت نمی‎شود

…همکاری ایرانسل با شرکت های PSP گفت: شرکت ایرانسل به جای اینکه همانند همراه اول از درآمد شاپرکی شرکت های PSP حق السهم دریافت کند شبکه خود را با مبلغی ثابت به شرکت ها اجاره می دهد و پس از آن به میزان درآمد شرکت های PSP کاری ندارد و این روش برای شرکت های فعال در این عرصه بهتر است. وی در خصوص طرح پیشنهادی شاپرک برای ادامه ارایه سرویس USSD گفت: به صورت غیر رسمی اعلام شده که از اول مهرماه به بعد کاربران در صورت تمایل به استفاده از کانال USSD باید برای هر حساب خود به بانک مراجعه کرده و پس از اتصال شماره تلفن همراه به حساب و دریافت رمز یا همان توکن، رمز دریافتی…

آخرین خبرها از صدور کارت اعتباری ارزی

…به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،علی صالح آبادی در یک نشست خبری با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی ، تصریح‌کرد: یکی از موضوعات مهم مطرح شده که دغدغه رهبر انقلاب بوده و علاوه بر آن یکی از موارد تمرکز دولت است، کمک به رونق صنایع کوچک و صنایع دانش بنیان است. وی با اشاره به اینکه در بانک توسعه صادرات آن بخش از بنگاه هایی که جنس فعالیتشان صادراتی است مورد توجه قرار گرفته اند، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت شده که ۹۸ شرکت را شامل می شود. وی افزود: مهم ترین استان هایی که از تسهیلات بهره مند شده…

استخدام در شرکت فولاد زرند ایرانیان

…به صورت پیامک و یا ایمیل به متقاضیان اطلاع رسانی صورت پذیرد، لذا لازم است در اعلام اطلاعات و شماره تلفن و آدرس ایمیل دقت کافی مبذول گردد. زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون: ۱- دریافت کارت ورود به جلسه آزمون برای داوطلبان از طریق پایگاه اینترنتی مذکور با درج کد ملی و شماره شناسنامه و کد رهگیری ارائه شده امکان پذیر است. بدیهی است از ورود افراد فاقد کارت ورود به جلسه به سالن آزمون جلوگیری خواهد شد. ۲- آزمون در روز های چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ وپنج شنبه تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ برگزار خواهد شد و اطلاعات لازم در طول تاریخ های اعلام شده برای دریافت کارت از طریق پایگاه اینترنتی و کانال تلگرام اطلاع رسانی…

عرضه۱۰درصدی سهام آسان پرداخت در بورس

…بگویم که این موارد تاثیری در روند فعالیت ما در بورس به هیچ وجه نخواهد داشت. در مورد بحث کارمزد هم توضیح می دهید؟ با توجه به ریسک بالای این صنعت (صنعت پرداخت) ما استراتژی خودمان را کاملا مشخص ترسیم کرده ایم. شاید این نکته برای شما و البته مردم که طی چند روز آینده سهامداران شرکت آسان پرداخت می شوند حائز اهمیت باشد. ما هیچ وقت در شرکت آسان پرداخت حیات و ممات خود را وابسته به کارمزد ها نکرده ایم. بازهم برای اینکه این موضوع واضح تر شود مثالی می زنم. ما در این صنعت آموخته ایم که هیچگاه تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهیم. مخصوصا اینکه در این شرایط مردم سهام داران…

سه چالش پیش روی بیمه خاورمیانه / ابوالحسن صدریه

…اعضاء هیئت مدیره را انتخاب نمود که این اعضاء تا پایان مهر ماه تأییدیه خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی را اخذ نموده و پس از آن تا اواسط آبان ماه مدیر عامل منتخب نیز مورد تأیید بیمه مرکزی قرار گرفت و حال پس از حدود ۴۵ روز بالاخره انتظارات برای شروع فعالیت این شرکت به پایان می رسد و صنعت بیمه عمر مشتاقانه منتظر ملاحظه نتایج حاصل از فعالیت این اولین شرکت تخصصی و تأثیر آن بر بازار بیمه های زندگی در ایران می باشد. انتظار موفقیت این شرکت تخصصی با توجه به اینکه بنیانگذار آن سابقه حضور در هیئت مدیره یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی موفق به خصوص در بیمه های زندگی و نیز…

بانک تجارت شعب ارزی و ریالی

…دانشگاه تربیت مدرس مرکزی شهرری خ شهید غیوری چهارراه چشمه علی جنب تالارمرمر پالایشگاهجاده قم سه راه خیرآباد تا سیسات انبار نفت میدان مادر خ میرداماد م مادر قدس خ طالقانی مقابل هتل انقلاب بازار کفاشها بازار سرای نور انقلاب- نجات الهی خ انقلاب مقابل نجات الهی امیراکرم ( نمونه ) خ ولیعصر بالاتر از چهارراه امیر اکرم سپهبد قرنی جنوبی خ سپهبد قرنی ساختمان وزارت آموزش و پرورش شرکت نفت خ طالقانی ساختمان شرکت نفت عباس آباد ج خاوران بعد از پلیس راه شریف آباد شهرک صنعتی عباس آباد پارک دانشجو خ انقلاب نبش چهار راه کالج انقلاب – فلسطین خ انقلاب نبش خ فلسطین دانشگاه تهران خ انقلاب روبروی سینما سپیده نادری(ارزی-ریالی) خ جمهوری نبش خ بابی ساندز…

دریافت اینترنتی و پیامکی خلافی خودرو بصورت آنلاین

…سایت خلافی خودرو راهور مراجعه کرده و سپس بوسیله شماره سریال کارت ماشین خود اقدام به دریافت خلافی نمایید. برای ورود به سایت راهور و اقدام به دریافت خلافی خودرو بر روی عکس زیر کلیک کنید     بعد از ورود به این سایت ،اطلاعات خودرو خود را که شامل شماره ۸ رقمی درج شده در پشت کارت ماشین می باشد (توضیح داده شده در عکس زیر )درج نموده و پس از وارد کردن کد تصویر امنیتی که به منظور جلوگیری از اسپم می باشد ،دکمه جستجو را وارد نمایید تا اطلاعات خودرو شما همراه با میزان جرایم و همچنین تاریخ و ساعت دقیق را نمایش دهد. شماره ۸رقمی بارکد پستی نا گفته نماند که شما پس از مشاهده اطلاعات…

نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بررسی شد/ درجازدگان و پیشروان در توانگری مالی را بشناسید

…۷۰ درصد است . سطح ۴: مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه برابر با يا بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد است. سطح ۵ : ‌مقدار نسبت توانگري مالي موسسه بيمه كمتر از ۱۰ درصد است . نسبت توانگری شرکت‌های بیمه ایران و آسیا که روی هم رفته در سال ۱۳۹۴ ، ۵۰٫۱ درصد از حق بیمه تولیدی کل بازار را به خود اختصاص داده بودند، در شکل ۱ ارائه شده است. نسبت توانگری مالی بیمه ایران که سهم ۴۰٫۱ درصدی از کل بازار را داشته است فقط در سال ۹۲ بیشتر از ۱۰۰ درصد بوده است و بعد از آن سیری نزولی داشته است. این نسبت برای شرکت بیمه آسیا در سال ۹۱ و ۹۳ کمتر…

شعب بانک ملی ایران

…تهران – خزانه بخارائي فلکه دوم روبروي بيمارستان سراي حاج حسن ۹۱ تهران خيابان ۱۵ خرداد شرقي – بازاربزرگ – بين چهارسوق بزرگ و چهارسوق کوچک – سراي حاج حسن سلامت ۱۰۳ تهران قزوين – خ قزوين جنب شرکت دخانيات سه راه ساوه ۱۱۵۲ تهران – جاده قديم کرج – سه راه ساوه – جنب پل ساوه سه راه سلسبيل ۸۵۱ تهران ابتداي خيابان رودکي – خ کميل – ابتداي خ سلسبيل (رودکي ) سيدناصرالدين ۱۱۵ تهران – خيابان خيام – بالاتراز مخابرات سيروس ۱۴۵ تهران – چهارراه مولوي جنب بازارحضرتي سيمين ۹۶۰ تهران – ميدان گمرک خ رباط کريم – چهارراه انبارنفت – روبروي کميته امداد سينا ۷۵۲ تهران – خ نواب خ سينا نبش کوچه کانون معلمان شمس…

بر علیه صندوق ذخیره فرهنگیان جوسازی شد

…آموزش و پرورش از دانشگاه RMIT استرالیا بوده و چندین دوره آموزش های تخصصی در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی را گذرانده ام و البته در همین دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه امام علی (ع) تدریس کرده ام. در زمینه اقتصادی نیز تجربیات متعددی در حوزه شرکت داری دارم اگرچه معتقدم که مدیران صندوق به دو دسته مدیران در سطح تصمیم گیری و مدیران در سطح تخصصی تقسیم می شوند که مدیران ارشد موسسه مانند اعضای هیات امنا و هیات مدیره باید در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگیان بوده و سیاست ها و استراتژی های کلی را اعلام کنند. از این رو با نگاهی به ترکیب مدیران می توان به خوبی دریافت که مدیران شرکت ها هر کدام در…

تاثیر دیرکرد شرکت‌ها دربرگزاری مجمع

…می‌شود تا طی روز چهارشنبه امکان تشکیل این رویداد سالانه فراهم شود. به این ترتیب نماد شرکت‌های پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، پارس خودرو، بانک ملت، توسعه معادن و فلزات، بانک سینا، پست بانک، آذرآب، بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه ملت، محورسازان ایران‌خودرو، لیزینگ ایران، پتروشیمی خارک، داروپخش (هلدینگ)، سرامیک‌های صنعتی اردکان، قند قزوین، کمباین‌سازی، تامین ماسه ریخته‌گری، سایپا دیزل، مهندسی نصیرماشین، ایران مرینوس، بهنوش ایران، لنت ترمز، نورد و قطعات فولادی، لبنیات کالبر، رادیاتور ایران، کاشی و سرامیک حافظ، دشت مرغاب، توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)، بیسکویت گرجی و پلاسکوکار بسته شد. در این میان ۳شرکت بانک ملت، توسعه معادن و فلزات و پلاسکوکار علاوه بر برگزاری مجمع سالانه، مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه برگزار خواهند کرد. بانک ملت هم مجمع…

۵۰ شرکت فعال بورس در بهار معرفی شدند

…فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه اول امسال اعلام شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ فهرست ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران برای سه ماهه اول سال ۹۵ اعلام شد که از این لیست ۳ شرکت خارج و ۳ شرکت جدید به آن اضافه شدند. بر اساس این گزارش؛ نمادهای وکار، شبهرن و فخاس در این مدت از ۵۰ شرکت فعال تر بورس تهران خارج و نمادهای پترول، فاراک و آکنتور به این فهرست اضافه شدند. این در حالی است که صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، ایران خودرو، پالایش نفت بندرعباس و بانک صادرات ایران پنج شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار در بهار سال ۹۵ بودند. همچنین شرکت های سایپا، گروه مپنا،…